AINO SALLINEN

Kivennapa
Loikkaa: valikkoon, hakuun

(Äänitteessa on katkoksia ja siksi jotkut asiat jäävät epäselviksi.)

Suutarin vaimo Mari ja hänen suuri perheensä asuivat hyvin pienessä mökissä. (00:00)

Unto Pyykkö: Ai, se ol suutari sen Marin mies.

Aino Sallinen: Niin oli.

Unto Pyykkö: Olisko se kuolt ennempää, ku mie en muista ku sen Marin ja niitä lapsii. Kyllä mie siel joskus käin. Senkin muistan tosiaan kun se jutteli, et Mari käi pyykkii pesemäs. Hänen lapsistaan joku ol meil likkanaki, likkatyttön, ku Olavi ol pieni ja se ol ollu joku sitte miulkii niistä.

Aino Sallinen: Niin voi olla. Et sie muista niitä nimmii. Mie muistan kyllä ne nimet kaikki.

Unto Pyykkö: En muista nii.

Aino Sallinen: Niitä oli Liini, Olga, Selma, Iivari, Eino, Tyyne, Orvokki. Eiks siin tult jo kaikk. Niit ol viis tyttöö ja kaks poikaa, seitsemän. Ne kaikk siinä pienessä mökissä assuit.

Unto Pyykkö: Ai, niitä oli niin paljo sitte.

Aino Sallinen: Niitä oli nii paljo. Se ol semmone paikka, et siihe mahtu ain siihe mökkiin, se ol niin pien et, minkä mie nyt sanosin ... oisko se tämän kokone, ei suinkaa.

Unto Pyykkö: Kyllä miekii siel joskus käin ku Rapatin Katri asu siinä jossakin vaihees, oli sen Eemelin kans, vai mikä se ol ku Hompsaks sanottiin. Metsäkyläshä ne assuit, mut ne oliit joskus siinä.

Aino Sallinen: Metsäkylässähä he assuit. Heil ol oma talo siin, kahel Rapatil. Tuomas Rapatil ([95]) ja sit ol mikä tämä Katrin ([94]) ...

Unto Pyykkö: Muistan, et ne ois siin asuneet.

Aino Sallinen: Kyl ne ol ain siel Metsäkyläs.

Unto Pyykkö: Mikä se olkaa se Hompsaks sanottii, mut oliks se nyt Veijalaisen ...

Aino Sallinen: Se ol se Veijalaisen Jaska. Se asu ihan kokonaan eriksee ... työväentalon ([13]) luon. Se asu sen Santran kans.

Unto Pyykkö: Veijalaisen Eemil, mikäs ...

Aino Sallinen: Veijalaisen Eemil ([53]) taas oli se, minkä lapsii vielä nyt olliit täällä kesäjuhlassakkii. Se Veijalainen asu alunperin ... se mies se ol kuolt jo aikaks sitte ja Helena tul viel tännekkii. Hänell oli tämä Eemeli. Helena ol se äiti se emäntä. Miehen nimmee en muista, se ol ni kauan aikaa sitte. Täll oli sit tämä Eemeli ja Aino. Aino ol miun ikäisein. Mutta kenes kumman miehii se oli se Hompsa, se tuli tännekkii. Mikä sen etunimi nyt olikaan. Äs kun ei tule mieleen.

Unto Pyykkö: Kaik aina ei tule mieleen. Siihe aikaa Kähösii asu siinä ennen Seppäsen Jussii ([15]). Tunsit sie niitä Kähösii? Kähösen mummon mie muistan ja kyllä mie vähä muistan sitä miestäki. Se mummo eli viimemmäks. Siin oli Hanna ja oli niitä ...

Aino Sallinen: Hanna ja Anna ja Helena.

Unto Pyykkö: Ja se ol Pohjalaisen kans naimisis yks niistä tyttärist.

Aino Sallinen: Ja Helena men naimisiin tänne Iittiin.

Unto Pyykkö: Mikä se olkaa Pohjalaisen Anna. Oliks se Anna vai?

Aino Sallinen: Se ol Anna. Hanna ei mänt ensinkään naimisiin.

Unto Pyykkö: Mie kihus joskus niitä aina näin sillon tällön vielä, mutta en tiedä vieläkö ne elää?

Aino Sallinen: Jos on se Helena, mut en mie usko et Helenakaan. Ne on ne kolme tyttöö. Seppäsen Jussi ost sitte sen ...

Unto Pyykkö: Ne on vissii Honkaset varmaanki niitä pitempään olleita Ahjärvellä.

Honkaset ovat vanhimpia Ahjärven asukkaita. He ovat hallinneet koko Hokkasmäkeä. (04:48)

Aino Sallinen: Honkasen juttu ois oikeastaan niin, että se oli, voin puhuu ensimmäsii asioi, Viljakainen miul kerto näin. Honkasen talo ([101]) oli ensimmäiseks enne ku Kivennavan kirkkollakaa piettii käräjii. Nää piettii Honkasen talolla ja siel ol käräjätupa eriksee. ... Mitä siinä muuta oli. Siel ol seinäkello, se ol erikoinen koko pitäjästä ja kahvimylly, sitä ei olt missään muual ku siel käräjätuval keittiit kahvii sit. Se ol ensimmäinen koko pitäjässä. Nää se kerto justii se Viljakainen. Annakii muisti kyllä jotakii siit. Niit ol niin mukavast tehty neljä suurta taloo siihe Piltzin mäelle, siihe missä samassa asu tuo Einar ja se Mörön Anni. Nämä oli näitä Honkasen rykelmii toisissaan kii. Sit ku niitä neljä veljestä rupesiit jakamaan tätä, ni jokanen otti yhen talon. Siitä on meijän Honkasillekki, meijän isälle, tullu yks talo. Se ol 10 x 10 kanttiisa. Esalle tuli yksi ja se vei sinne latona sinne pellolle ja taas ol yhtä suur. Sitte oli tuon ...

Unto Pyykkö: Mihis päin se Esa sitte rakens?

Aino Sallinen: Esa rakens sit meitä vähä etteepäin, sinn lähel Pekkasii ([33]), se oli niitä Honkasen maita. Ne ol kaks, niin ja kolmais jäi sitte siihe Oravalan paikal, minkä Oravala sitte osti. Neljännen sai sitte tuo se Aleksanter, mikä myi ... Reeti osti sen häneltä. Mutta se sai vaan sen vähittäismaksulla.

Unto Pyykkö: Se on olt Honkasiin se Piltzin tila ([7]). Ne on pitempiaikanen suku Honkaset olleet Ahjärvellä.

Aino Sallinen: Oikeen vanhanaikane. Oikeen sen suvun tietää tuo Pulliaisen Liina, nääs otti niist selvän.

Unto Pyykkö: Melkee vois olla hyvä mennä joskus Liinalta ottamaan, että mitä hänel on Ahjärvelt tietoo.

Aino Sallinen: Hänell on kaikk tiiot. Hänel ol kaikki oikee pantu paperille ja hää sano: "Hää ottaa selvän näist asioist." Mie oon nämä asiat hänel puhunt, justii et minkä mie muistan tästä. Hää viel sano, et tuo Muhone tietää Ahjärvelt asioita, mutt ei se tiiä puoliikaa niitä vanhempii juttui.

Unto Pyykkö: Hän ei muista ku silt ajalt ku tuli sinne.

Aino Sallinen: Nii justii. ... Se Siiven tila ([97]) on ollu Honkasen. Mitä vielä muuta ...

Unto Pyykkö: Se on koko se lähiympäristö olt Honkasil.

Aino Sallisen (os.Honkanen) isä kyyditsi venäläisiä huvilanomistajia Raivolan asemalle. (08:00)

Aino Sallinen: Niin on ollut. Oli ne suuret niityt. Niitä oli paljo siellä Ahjärven Huhtasilla päin. Miekii oon käynt niittämäs kauraa sieltä, ku tuo Reeti pan sinne kauraa. Hää kutsu sit naapureita ja kuka vaan lähti sitä nostamaan, ku sitä ei saaha millään pois sieltä. Siellä mie olin ensimmäisen kerran. Ei meil olt millokaa viljelyy siellä. Nää olliit siellä ne niityt. Reeti viljeli niitä sitte.

Unto Pyykkö: Tuo olkii tosiaan mielenkiintone juttu tuo käräjäjuttu ja se tilajako. Ne on tämmöset vanhat asiat, mitä ...

Aino Sallinen: Ne on semmosii vanhoi asioi, mitkä ois hyvä tietää ku niitä ei oo monikaa mihikää noihe historiakirjoihi pantu.

Unto Pyykkö: Mien ku oon tän käyny läpi ni suurin osa on semmosii, mitkä on tulleet sinne nyt 20-30-luvulla tai ainakii tään vuossadan puolel. Huuhtaen suku on olt siel pitempää ja Honkasen on site samote. ... Käikö siu issäis sit Pietaris jo, muistat sie?

Aino Sallinen: Ei käynt. Meillä käytiin sillon niitä venäläisii ku oli sielä paljo niitä huviloi, viemässä niin ku kyytii.

Unto Pyykkö: Ne ostiit suoraa, tilasiit maataloustuotteita.

Aino Sallinen: Niin ja ne assuit sielä ja niitä vietiin aina junalle.

Unto Pyykkö: Kuljettiit niitä.

Aino Sallinen: Meijä isä käi monta kertaa, Raivola ol se lähin.

Unto Pyykkö: Se ol niin ku semmosta vossikka-ajoo.

Aino Sallinen: Just ni. Vie sinne ja käy hakemassa sitte.

Unto Pyykkö: Tuliks ne viikonlopuks tai kesäsin?

Aino Sallinen: Enimmäksee ja monta kertaa tulliit sinne venäläisii upseereita paljo. Niille saattaa olla, et tul kutsu vaik kui kiireest. Mut ku mie en muista missä meil ol puhelin. Se ol Piltzillä, sen lähempänä puhelinta ei ollenkaa. ... Miekii olin parhaillaan joka paikas talkoissa. Käytiin Huuhtasella ja ...

Unto Pyykkö: Viljan niitto- ja potaattitalkoita ja tämmösii.

Aino Sallinen: Niin justiin. Enimmäksee kauraa niitettiin ja perunat pois.

Unto Pyykkö: Se ol käsipelii sillo sirpin kans.

Aino Sallinen: Erittäin mielenkiintosii, koko päivä tehtii työtä ja iltasil oltii niin väsyksis, ja sit lähettii tanssimaa vielä pääll.

Unto Pyykkö: Pitikö ne niis talois vai olik se täälä missä ne talkootanssit, jossain talon laos?

Aino Sallinen: Jossaki talon laos tai riihes tai mis hyvänsä ol tillaa ni siellä tanssittii, eikä väsyttänt yhtää ennää, vaikka koko päivä tehtii. Siellä syötettiin ja juotettiin aina, ettei siel huolint nälissään olla.

Unto Pyykkö: Onks siul erikoisempii juhlii tai semmosii tilaisuuksii lapsuuen ajalta jäänt mieleen? Venäläiset tietyst pittiit jotakii niitä omiaan, ne huvila-asukkaat.

Kihut ja palokunnantalon juhannusjuhlat olivat kylän suurimmat juhlat. (12:08)

Aino Sallinen: Ei oikee paljo miun tietääkseen ainakaa ottaneet, mut nää paikkakuntalaiset niin ku palokunnan juhlat. Nehä olliit joka kesäset suuret ja juhannuksena olliit kokot ja erikoista, mitä täällä ei tunneta, sitä kihukkii. Kui se kihukki ol mukava kuule ku se lensi ettääl heitettiin. Muistat sie sitä?

Unto Pyykkö: Joo, kyl miekii joskus lapsil mie tein malliks täs pirukkeen, et lapsen lapsil.

Aino Sallinen: Mist sie oot sen opin saant?

Unto Pyykkö: Kyl mie heittelin sitä palokunnantalol. Miun aikanainki se oli. Entäs piirileikkii, oliko siel semmosta? Missä siel ol paikka oikeen piirileikil? Oliko siel semmone erikoine paikka?

Aino Sallinen: Oiskoha se olt työväentalo sillo. Mie en kyllä siel ole käynt.

Unto Pyykkö: Siel Hovmäen kujas, siel oli ...

Aino Sallinen: Siel oli ollu kyllä.

Unto Pyykkö: Työväentalo sielä oli olt, mikä oli palant joskus.

Aino Sallinen: Se oli lähellä sitä Liflänterii, kumpaakii Liflänterii ([46],[47]) ja sitte sitä Veijalaisen ([53]). Siin oli se työväen aho oikee, iso aho.

Unto Pyykkö: Se ol palant joskus vapausoan jälkeen. ... Onks siul mieleen jäänt tommosii joistakii henkilöist tommosii sanontoi? ... Tuon mie oon kuult tuol Räikkösen Mikol ol oma sanontatapa. Hää kengitti hevosia ja kysy hintaa ni hän sano sit ain, et mänhä siin aikaa ja paloha siin hiilii ja pitäshä siit ottaa.

Aino Sallinen: ... tupakkaaki. Poltti tupakkaa. Nämä olliit kyllä oikeeta ... Sit ol Käköne, suutari.

Unto Pyykkö: Vaik se ol Käköne nimeltään se puhu vähä murtaen, se ol vissii Pietaris syntyny.

Aino Sallinen: Niin kai. Hän olt Pietarissa olt oikee suutarina sielä, teki hyvii kenkii

Unto Pyykkö: Kyl miekii Käkösen muistan.

Jallu Vitikka, suutari, toimi pääasiassa Ylijärvellä. (14:35)

Aino Sallinen: Hänet piti vihkii, ni hän ei olt käynt rippikouluu, ni pappi kysy hänelt: "No, mitä sie ossaat" ku kysy katkismusta. "A etupuolt mie vähä ossaan, a takapuolt mie en tiiä mittää." Se ol sitä Käköstä. Sit ku hää teki näitä kenkii, nii koko vormu vai puol vormu. Sit hää teki jolleki koko vormun, se ei mahtunt jalkaan ollekaa. Sillo sota-aikanaki ku sotaväki tuli sinne ni moni tietti sillä. Otti mitat hänelt, mutta ku tahto koko vormun ni hyvän hän hän teki kylläki, mut se tuli niin pien, et se ei mahtunt jalkaan.

Unto Pyykkö: Oma tyylinsä hänel. Oliko siel muita suutareita ku tää Käköne?

Aino Sallinen: Tää oli aika kauan siellä.

Unto Pyykkö: Olihan siellä tosiaan Vitikan Jallu on kai olt yks.

Aino Sallinen: Se ol suutar, mutta se ol enimmmäksee siel Ylijärvel, Jalmar niminen Mantin kans asu.

Unto Pyykkö: ... Mitäs huviloi ne oli?

Aino Sallinen: Seppäsen Matti osti sitte jälkeen päin sen huvilan.

Unto Pyykkö: Minkä niminen se ol se huvila?

Aino Sallinen: Olik se Niiman?

Unto Pyykkö: No joo, Niimannin datsa niin. Se ol se missä Pekko ol siin semmosena hoitajana.

Aino Sallinen: Miks sitä sanottii? Palakuurin Leoks.

Unto Pyykkö: Se olikii Leo se Palakuuri.

Aino Sallinen: Se voi olla kyllä. Sitte oli ne Ontruskan naiset toiset. Helena ja Anna-Mari ja ...

Unto Pyykkö: Ne asuit sielä mäel. Vieläks Ontruskan Jussin vaimo elääkse se ennää.

Aino Sallinen: Se on tuolla sairaalassa, Pirkanmaansairaalassa. Se täytti jo 80 vuotta. ... Sielä sitte asu tämä Santra, muistat sie?

Unto Pyykkö: Matilaisen Santra ([54]), se asu siinä Pekkasen luona.

Sandra Matilaisen kiireellinen synnytys. (17:32)

Aino Sallinen: Niin asu ja sit siinä joku hänellä mies, mikä ol hänen miehensä. Oliha hänel lapsiiki sitte. Sit se kuoli aikaa myötä, vai joutuiks se Venäjälle, en muista kumpaa se ol. Tämmönenki juttu on hänest tult, ku sannoit hänest sil taval "Kui kettää ei ol ihmistä ku laps tulloo justii" hää ol vessas olt, tek vessaan tarpeens. Hän män sinne ja laps tulloo ja mitä mie mahan nyt. Joku tuli mies sitte auttamaan häntä sit siihe asiaan ja etsiit appuu. Et tämmönenkii tapaus on voint olla kotona ja ulkohuoneen matkalla. Sitä sitte koko kyläläiset nauroit. ... "Voi herra jumala kuitekii, vankilaa mie lähen katsomaa ku mie yhessä päivässä oon ja toisena päivänä tulen pois, ni en mie kerkiä" kun olin siinä omassa talossa. Mie menin Toivon kanssa. Toivo jäi sinne ja mie tulin takasii sitte, mut mie ... katsomaa. Sano: "Eipä oo käyny kukkaa katsomas." Mie sanoin, et miekii oon ihan tuntematon ihmine tai tunnen, mutta olen hänen vanhan äitinsa asialla, että saanko nähä häntä. Varmasti saat ja siin tul saattaja. Miust se ol outo ihminen ku se tuli. Tuli veet silmii ku näk, et tuttui ihmisii tulloo sieltä. Kyselin kaikki asiat mitä hänel oli ja mitä hänel ol oltava ja saiks se tietää isästä ja äitistä. Mie vein sit terveiset heille. He käivät meil savusaunas nääs ain, et se ol niin tuttuu juttuu. Ku me asuttiin siinä ni poikaha tul pois sitte sieltä vankilasta, pääs aikannaa ja tuli tänne heijä luokse kottii. Lupasiit sit Viipurist paikkaa taas ja mennä töihi. Tämmöne on olt se satu hänest.

Unto Pyykkö: Siinä oli joku, miksä sie sanoit se kaverilla, että minkälainen ronikka tai semmone ...

Aino Sallinen: Hänel oli isä. Isä oli mekaanikko. Se teki kuka mitä pientä työtä ... varmasti kulkee.

Unto Pyykkö: Torakan otti pois, ni kello lähti käyntii.

Aino Sallinen: Nii justii.

Unto Pyykkö: Pohjalaiset ...

Aino Sallinen: Pohjalaisen ([63]) häät olliit Ylijärvel. Sielä oliit tappelut.

Unto Pyykkö: Pohjalaisen Marin ja ...

Aino Sallinen: Hänen miehensä, minkä niminen se olikaan. Se oli sieltä Ylijärveltä, lähel niitä Hokkasii ([62]).

Unto Pyykkö: Ne on jostakii tulleet muulta päin.

Aino Sallinen: Nii on, eivät sielä kovin kauaa olleet.

Unto Pyykkö: No, ei ne sielä mittää ihmismurhii tehneet? Aino Sallinen: Ei mittää murhii, mutta tappeliit kuitekii. Moisanterin Manta sitä kertokii, hää ol emäntä siel.

Unto Pyykkö: Oliks Moisanterin Manta ([60]) ... häähä ol tosiaan tommone hieroja ja kuppari.

Aino Sallinen: Niin oli. Se käi pitkii matkoi ja pitkii päivii teki. Monta tuntii hää päiväs hiero.

Unto Pyykkö: Tekiks hää tommosii siivoushommiiki, vai hää ol vaan pelkästää ...

Aino Sallinen: En mie semmosii kuult mikkokaa.

Unto Pyykkö: Se ol tuo, käi pyykillä vissii, tuo Pulkkisen Anna-Mari ([52]).

Aino Sallinen: Kyllä hän kävi kaikessa. Hän kävi monellaki herrasväellä tekämäs jotakii semmosii emäntähommii.

Unto Pyykkö: Niin Anna-Mari?

Aino Sallinen: Anna-Mari kävi myöskii, mutta tämä Manta, oikein mestarileipoja oli ja laitto ruokii. Pitokokki justiin hän ol ihan semmone.

Unto Pyykkö: Naulapään Annika ([55]) ja hiero, mut hää kai käi töis.

Aino Sallinen: Mut tää ol semmone pitkäaikane hieroja. Se ol kymmenii vuosii, sillon ku hää sen Paavon kans eli.

Unto Pyykkö: Mites se Kannisen Helena ([73])?

Aino Sallinen: Se kans hiero.

Unto Pyykkö: Tommosii erikoisammattii voi sannoo ni ...

Aino Sallinen: Piti niitä joka paikassa olla.

Unto Pyykkö: Suutaria ja seppii siel ei niitä muita taitant ollakkaan vanhemmalt ajalt ku tuo Räikkös Mikko ([34]). Sit ku teil tuli paja ni Einar rupes.

Aino Sallinen: Niin mut ku se oli enimmäkseen ain ...

Unto Pyykkö: Oliks siel semmosii parisniekkoi, sit ahjärveläisii, tommisii mitkä elläimii paritsoivat?

Aino Sallinen: Se ol semmosta pientä hommaa pit Romu Topi, justiin sen Einarin äitin mies. Hää ol eri aviosta nääs tää Einar tullu.

Unto Pyykkö: Se harjotti sit jotain semmosta ...

Aino Sallinen: Hää toi lehmä kerrassaan, ain mist maailmast monta kymment kilometrii.

Unto Pyykkö: Välittiit. Parisniekka se oli, sanottiin.

Sikahovin tila oli ilmeisesti jakautunut Rämön ja Vallitun tiloiksi. (23:36)

Toinen oli siin Orluassa. Sen Orluan talon ostiit ...

Unto Pyykkö: Mikä Orlo?

Aino Sallinen: Se Orlof, se ol se mist tehtii se koulu. Nää ostiit sit vastapäätä siitä Esa Salakka ([98]), ne olliit siinä. Ketä siin muita nyt oli? ... Huntiks sitä sanottii, mil oli jalka aina ...

Unto Pyykkö: Se oli niitä Salakan veljeksii.

Aino Sallinen: Esa asu siinä ja täs toises asu Matti.

Unto Pyykkö: Sitä paikkaa mie en muistakkaa, vai eiks sitä olt sit ennää. Se Esan talon paikka siin oli vielä ku ??? ol ostant ja siin ei olt tyhjä ...

Aino Sallinen: Tuo asu ennempää Pekkasen ([33]) talon tuo Matti Salakka. Sit on vielä yks Kyyrä. Kyyrä asu siinä, mis oli se koulu ([36]), ihan sen koulun paikalla.

Unto Pyykkö: Kyllä miekii tuommosen nimen oon ...

Aino Sallinen: Tämän tekkiit siihen sitte, tai nämä Kyyrät asu siin Pyykköläisii vastapäätä, siihen tekkiit talon. Nää tuliit saman aikaset ku Rämöt, Kyyröt ja Pönkät. Ne ol kaik siinä ...

Unto Pyykkö: Oliks Kyyröt sit siinä Sikahovis nii ku sanottii?

Aino Sallinen: Sikahoviks nii. En mie tiiä oliks tää toinen Sikahovi nimine, tää ihaan maantien varres. Sikahovi ol siel kauempaa mis Rämö ([17]) ol, niin se ol kyllä Sikahovi.

Unto Pyykkö: Ne on sammaa tilaa olleet apunperin.

Aino Sallinen: Niin on olleet.

Unto Pyykkö: Siin on Kyyrät olleet ja sitte oli nuo ...

Aino Sallinen: Pönkät olliit sitte siellä.

Unto Pyykkö: Niin Pönkät oli ennen Vallittui ([19]).

Möröläiset ja Pyykön Matti (25:36)

Aino Sallinen: Niin ol ja tää Kyyrän Lyyti oli nyt tuola pitäjän juhlissa ja etsi Sallisen Ainoo. Mut mie olin Honkasen Aino sillo ja hää ol muuttant pois ja sit sannoit, et tässä se on nyt. Se ol niin miellyttävä ihminen oikee ol mielissään ku sai jonkun. Sano: "Ku mie viel Honkasen Liljan löytäsin". Mut siel hää oli, mut ei löytynt.

Unto Pyykkö: Siin on olt tosiaan monet asukkaat siinäki kohtaa.

Aino Sallinen: Kolmet.

Unto Pyykkö: Huumoset ([20]) oli nyt viimeset.

Aino Sallinen: Mut missäs se oli ne Möröläiset. Ne olliit sielä entisessä Paloposken talossa.

Unto Pyykkö: Ai kuka?

Aino Sallinen: Mörö Matti, sehän kuolki sitte. Menniit tuonne Nokialle.

Unto Pyykkö: Siel on Serpakkovallaki ([14]) asunt Pyykön Matti, asu siel renkilöi tuvis.

Aino Sallinen: Pyykön Matti ol tämmöne asukas, et se ol Kähösen vanhin tytär häne kanssaa. Sil oli sitten ne lapset. Mitä muita, mut Väinö oli ainaki miu kans saman aikaset koulus.

Unto Pyykkö: Korhosen Sylvi ol Matin tyttö.

Aino Sallinen: Niin oli ... ja sil vielä ... monta.

Unto Pyykkö: Se Väinö oli sitte vähän eri, ku se ol Pyykkö nimeltään.

Aino Sallinen: Hänel ol lapsi ennempää kun meni ...

Unto Pyykkö: Se ol hänen. Mari ol Pyykkö omaa sukuaan.

Aino Sallinen: Niin oli.

Harjaukot eli laukkuryssät myivät Venäjältä tuotua pientä rihkamaa. (27:30)

Unto Pyykkö: Oisko se olt niitä Yljärven Pyykkölöi, vai mistä se sit oli, koska se ei olt meijän sukkuu eikä olt näit Pekkolaisii. Siihe olt jo menenlaist. Oliks siu aikanais siin mittää Serpakkoval muuta ku se Serpakoffin rouva asu siinä tai mikä se oli.

Aino Sallinen: Siinä assuit ... oota, mie sanon mikä Pyykkö se nyt oli. Siin ol Tyyne niminen tyttö, mikä ol miun kans kansakoulus. Mikä ihmeen ... se ei olt siinä itse huvilas. Täs oli semmone pikkune talo sinne rantaan päin mennessä, ku oli se Serpakkovan huvila. Tässä asu justii se, ku mie nyt muistasin sen nimen ... en sano.

Unto Pyykkö: Siel on olt Serpakkovan siel peräl, siel lähel Pekkasen raijjaa. Siel on olt joku talo. Mie olin ihan pien poika mutta kun ei tult äitilt ksyttyy. Mie oon vaan muistelt, et ketähä siel mahto assuu. Nyt ku mie sitte ajelin jo hankmon kans siel hevosel, ni siel ol sit vaan niitä kivijalan kivii ja niitä ajettii pois. Siel on olt tosiaan joku talo mut kuka siel asu?

Aino Sallinen: Se ol semmone pikkune. Siinä asu justii tämä Pyykön, mut ketäs Pyykköi nämä on. Täs ol se Anselmi, muistat sie semmosen?

Unto Pyykkö: Muistan Amin joo, se oli Hiiren Jussin sisko.

Aino Sallinen: Nämä assuit siin Serpakkovan lähellä siinä. Oli semmone erikoine pien mökki, pienempi kuitekii ku se semmone.

Unto Pyykkö: Niin oli siin. Siel on tosiaan monenlaista asujaa kyllä Ahjärvel olt.

Aino Sallinen: Arvaamaton määrä ihan.

Unto Pyykkö: Se on tosiaan täs tult esille, et siell on tuol Hovmäenkii ja Alahovin välil ni sieläki pellol siel on olt. Ku sielhä on noita nimmii monenlaisii tuos Ahjärven, kun on ne pöytäkirjat vuodelta -16, ni siel löytyy semmosii outoi nimiä ettei monikaa taho sit muistaa.

Aino Sallinen: Niinku me poloset ollaan vähä sen muistin kans pelattu. Meitä monta pois. Mei Annalt olt muistanu aikasemmi kaikki asiat. Hää on 7 vuotta vanhempi minnuu.

Unto Pyykkö: Hänel ol ihmeelline muisti kyllä. ... Oliks niitä harjaukkoloi?

Aino Sallinen: Käihä harjaukkoloi veikkone. Siel käi sellastakkii, mikähä sen nimi nyt olikaa. Yks kerto ku se ol sellane pien mies ja sil ol viinaa sitte siin säkis. Helinä käi ja poliisit oli noi lähellä siin ku Pekkanekkii. Sillo etsiit, et tulis nyt se ottamaa äkkiä kiinni. Niihä se kävikii, et se meni sinne setähakkaa, et sinne päin män mummo ja miekii viel sanoin siin, et se män sinne päin, ottakaa sielt kiinni. Sil on semmone säkki, pellavasäkki ja helinä käi viel, pulloi ilman pakkausksii. Niitä mikä paikka nyt sanosin, että muistasin ... niitä laukkuryssii mis ol sit monta laatikkoo mitä otettii ain pois paikaltaa ja siel oli kaikkee pientä rihkamaa. Ne kävi tämän tästä siel ja niitä sannoit aina ... mitähä nyt ol venäjä puolelt, miks niitä sanottii ...

Unto Pyykkö: Jaa niin niihen nimitystä?

Aino Sallinen: Nii muuta ni hevosen kans. Hevoses ol tavaraa, sit mahtu enemmän ...

Ahjärvi Ahjärven nauhat Ahjärven talot 1939 Ahjärven suvut Ahjärven väestö