KivennapaTalvisodassa

Kivennapa
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kivennapa Talvisodassa

Lipolan suunta

 • Lipolan ryhmä oli yksi talvisodan suojajoukkoihin kuuluneista joukkoyksiköistä, joiden tehtävänä oli suojata muiden joukkojen perustaminen ja ryhmittyminen pääpuolustuslinjalle. Se oli alistettu 11. divisioonan esikunnalle ja oli keskitetty Pulkkisen, Lipolaan ja Valkjärven kaakkoispuolelle.

30.11.1939

 • 07.00 (JP 2)
  • Ven tykistö aloitti pommituksen tykistöllä. Pommituksen kohteena oli Lipola jaValkjärven ympäristö.
 • klo 08.45
  • Pommitus jatkui. JP2:n esikunta kuormattiiin lähtövalmiiksi komentopaikkaan siirtymistä varten. Radioasemat laitettiin kuntoon.
 • 09.18
  • 2700 ilmoitti Uudeltakirkolta. Suunnassa Viipuri paljon koteita. Kivennavalla lakkaamaton tykistötuli.
 • 09.30
  • 3/JP2:lle käsky lähettää partioita kers Poralan joukkueesta entiselle kenttävartion paikoille.
 • 09.35
  • Ilmoitus: Komppania Hyttinen irtaantunut klo 08.45. Palasi irtatutumaan Korpikylästä, polttanut amp alaa haittaavat talot Kauksamolla. 3 konetta tehnyt matalahyökkäyksen Lipolaan.
 • 09.45
  • Kom antoi käskyn kompp Hyttiselle lähettää partiota ja ottaa yhteys entisiin.
 • 09.40
  • Käsky luutn Valkoselle miehittää
  • 427 käskee 573:lle, että 1065 on 3 xx tuliannosta
 • 09.43
  • ilmoitti 5 xx edellisen saaneen ?
 • 09.45
  • 2700 ilmoitti 4 kpl 1 moottrista viholliskonetta Viipurista itään
 • 09.50
  • Hakusta ilmahälyytys
 • 09.52
  • 27 ilmoitti, 6 1. moottorista viholliskonettaPerkjärveltä itään.
 • 09.57
  • JP 2:n kom käsky: Tulta ei saa avata rajan yli, mutta ammuttava heti vihollisen ylitettyä rajan.
  • Lxaa ilmoitti, että Lipolassa alkaa kiv taistelu
 • 10.07
  • Ilm, että kiv tuli ei ole kiivasta Lipolassa, todennäk partioiden kanssa taistelua.
 • 10.10
  • 1 1 moottorinen lentok Moukarin päällitse Lipolan suuntaan. Ilmoitus, että pataljoonaan pääsee Vasara 2:n kautta.
 • 10.15
  • Leka ilmoitti: Vaittilasta Papinmäkeenmenevän estelinjan luona tavattu suurempi määrä vihollisia.
  • Ilmoitus, että Vaittilan myllyn luona sillat räjäytetty.
 • 10.20
  • Vih tykistö aloitti uudelleen pommituksen, oli välillä pysähdyksissä, loppui 10.30.
 • 10.30
  • Mäntylä ilmoitti n pataljoonan vahvuinen vihollinen etene rajalla Riitakankaan suuntaan Höltän järven kaakkoisp.
 • 10.35
  • JP 2:n kom ilmryhmän kom:lle edellisen ilmoituksen.
 • 10.40
  • Ilm Hakalle ?: n patl vahv vih etenemässä Pafoxx:stä Ritakankaan suuntaan.
 • 10.55
  • Vilan vartio perääntynyt ilman tappioita
 • 10.56
  • Mäki ilm olevansa entisissä asemissa.
 • 11.07
  • Luutn Valkosen ilm. kartta 1:20000
   • 3/Er.P5 on miehittänyt Vaittila-Ratsjärvi linjan klo 10.057. joukkueella. Yhteys partiot lähetetty luutn Häkkisen ja Lindholmin ottamaan yhteyttä entisessä leiripaikassa puhelin, josta yhteys on Peuraan. Luutn Valkonen
 • 11.10
  • Riihiössä n kompp vahv vih eden krh tulen tukemana Riihiön vartion suunnassa. Vartio vetäytynyt Vehmaisten suunnassa. xxx Vehmainen ja Kauksamo palamassa klo 7 lähtien. Härkäjoki linjalla rauhallista.
 • 11.15
  • Leka 1 ilm. Vaittilan järvestä P-niemeen menevä estelinja yht klo 08.20.
  • Klo 10 vih ylittänyt Lipolasta Orjansaareen menevän tien. Etenevän joukon vahvuus toden vajaa pataljoona. Tarkistamaton tieto.
 • 11.20
  • ilm, että vih ampunut yhden 1/7P 2:n k auton. Tilalle 1 xxxn xxx. xx autoista.
 • 11.22
  • Lipolan tullin vastaan ? xxakk vih n 15 minsella ?
  • Vartio perääntyy 1/JP 2:n pääpuolustuslinjalle.
 • 11.25
  • Ilm. Vasara 1:stä yhteys poikki Lekaan ? Vikapartio liikkeellä linjojen sisään tunkeutunutta vih osastoa vastaan.
 • 13.15
  • Ilm. ryhmälle hv:stä
 • 13.40
  • 2700 ilm. Ilmavaara ohi
 • 14.05
  • Ilmahälytys idästä
 • 14.25 Kapt Mäntylä ilm. Vaittila-Höltänjärvi kannaksella on kivääri taistelu.
 • 14.40
  • Korpikylä vihollisen hallussa. n 1 komppanian vahv vihollinen
 • 15.15
  • 2700 ilm. Ilmahälytys ohi
 • 15.18
  • kapt Mäntylä Yläntölän linjoja pommitettu vih raskas tykistö
 • 15.20
  • Luutn Valkosen tied. Liite 2
 • 15.45
  • kapt Korttila: Kolkkalassa n 3 joukkueen vahv vihollinen kokoontumassa maantiellä
  • Edellinen ilm xxkaan ja Mäelle
 • 17.25
  • Hakku 1 ilm, että vihollinen vetäytynyt. Hän asettanut partioita eteen.
 • 18.30
  • ErP:sta 12 hevosta, joista 4 lähetetään kapt Mäntylälle
 • 19.05
  • Komentaja sai yhteyden kapt Mäntylään (Kukkulan miehityksen)

01.12.1939

 • 04.05
  • Etelässä ja kaakossa voimakasta tykkitulta
 • 07.15
  • Vihollisen tykistökeskitystä Valkjärven ympäristöön, johon omat patterit vastasi.
 • 07.55
  • Tykistötuli loppui
 • 08.05
  • Puh yhteydet poikki Lipolaan
 • 08.36
  • Kysyttiin radioteitse tietoja Lipolasta
 • 08.40
  • Mäntylä. n 6-7 hv:a tulee kiviesteelle ja ampuu siitä, mutta ei pääse yli. Kiv taistelu kännissä. aika ajoittain tuli -iskuja
  • kaxxx Häkkisestä ei mitään erikoista
  • Yläntölässä ja Höltänjärvellä rauhallista.
 • 08.40
  • Puhelinyht Lipolaan kunnossa
 • 08.50
  • Leka ilm, että yhteys Lekan ja om tyk:n tuliaseman välillä on poikki.
 • 09.10
  • 1. vih hyökk.vaunu 2./JP2:n eteentyönnetyssä tukikohdassa
 • 09.45
  • Luutn Rönkkö ilm . 3 lentokonetta ilman kansallisuusmerkkiä lentänyt Rampelussa, nopeus 300 km/h, korkeus 150 m
 • 09.43
  • Komendantti ilm. 6-8 vih konetta Kiviniemestä länteen.


  • Lipolan ryhmän alueella torjuttiin kaikki neuvostojoukkojen yritykset murtaa viivytysasema Lipolan alueelle edenneet neuvostojoukot herättivät kuitenkin huolta ylemmissä esikunnissa.
 • 01.12.1939
  • Lipolan ryhmä torjui aamupäivän aikana sille määrätyn tykistön tukemana useita hyökkäyksiä. Puna-armeijan joukkojen hyökkäysten paine pakotti kuitenkin ensin vasemmalla sivustalla olleen JP 2:n irtautumaan asemistaan ja vetäytymään seuraavaan viivytyslinjan miehittäneen Er.P 2:n läpi. Ensin mainittu pataljoona siirtyi ryhmän reserviksi. Hieman myöhemmin myös ryhmän oikeaa lohkoa puolustanut Er.P 5 irtautui asemistaan ja vetäytyi seuraavalle viivytyslinjalle.
 • 02.12.1939
  • Ei erityisempää
 • 03.12.1939
  • Osa joukoista perääntyi pääaseman, ilman taisteluita.
 • 04.12.1939
  • Loputkin joukot vetäytyivät pääasemaan.
 • Jääkäripataljoona 2

Lähteitä

Lähteitä