Kurkela

Kivennapa
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kurkela.jpg

Kivennapa kylästä kylään kirjasta Kurkela puuttuu. Siinä on Tonteri 50 taloa, Vanhakylä 11 taloa, Hiirelä 38 taloa. Näitä kyliä ei ole omina kylinään henkikirjoissa 1900-1800- luvuilla. Henkikirjassa 1918 Kurkelassa on 18 tilaa se jakaantuu Vanhakylään, Montosenmäkeen, Hämäläisenmäkeen ja Tonteriin.


Katso > Kurkelan suvut


Paavo Kiuru Kurkelasta

Paavo Kiurun teoksessa Kivennapa (1951) Kurkelasta todetaan mm. seuraavaa:
"Kurkelan kylä jakaantuu kolmeen osaan: Hiirelään, Tonteriin ja Vanhaankylään. Karvasta päin tultuamme sivuutamme Sopasen, Terosen ja Teräväisten talot, jotka ovat Vanhastakylästä tulevan tien varrella. Nyt olemmekin keskellä Hiirelän kylää. Siitä oikealle lähtee Tammiselän tie, jonka varrella ovat Lensun ja Kouhian talot. Edvard Lensu oli kunnanpalopäällikkönä ja monissa kunnallisissa toimissa . Kylän itäpäässä eroaa kaakkoon Hiltusen, Kurjosen, Tuokon, Motturin ja Kähösen talojen ohi tie Myllymäen Tapkinan hoville, jolle aikoinaan kuului n. 300 hehtaaria maata. Sen omisti saksalaissyntyinen Fredrik Tapkin (Tabken). Hovi oli Rajajoen rannalla ja siihen kuului myös mylly sekä saha. Hovitilan osti Kauko Huilu Kaislahdesta. Tapkin itse katosi Venäjän vallankumouksen aikoina. Hänen kerrottiin saaneen surmansa yrittäessään palata Suomeen vuonna 1917. Hovin kohdalla on ns. Tapkinan tulli, jossa ei varsinaista ylimenopaikkaa ollut, mutta hovin isäntä oli hankkinut itselleen oikeuden sitä käyttää. Kannanksen rajavartioston aikana hovin lähellä oli Myllymäen vartio.
Lähes parisataa vuotta sitten Hiirelässä oli vain kolme taloa, Montonen, Honkanen ja Lensu. Toista sataa vuotta sitten Montoset olivat jakaantuneet kolmeksi taloksi, joiden isäntinä olivat Antti, Matti ja Tuomas. Lensuja oli kaksi, Tuomas ja Yrjö. Lisäksi oli tullut Juho Savolaisen talo. Viime vuosisadan puolella (1800) on siellä ollut myös lisäksi Hiltusia, Ukkosia, Lemmettyjä ja Kettisiä. Kylässä on asunut myös Termosia ja Soposia. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Inkerinmaalta tullut Teräväinen osti kylästä tilan ja Metsäpirtistä tuli Hämäläinen."

Katso Paavo Kiuru Kurkelasta
Kurkela nyt

Žuravki [Журавки]

Kuka kuvailisi Kurkelan nykyistä tilaa?

Kurkelaan liittyviä linkkejä
Kurkelaan liittyvä sivusto