Paavo Kiuru Joutselässä

Kivennapa
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Paavo Kiuru kuljetti lukijaa Kivennavan kylissä Kivennapa kirjassaan. Kyläkuvauksien laatimisessa on käytetty vuosien 1778 ja 1809 henkikirjoja sekä vuoden 1939 kirkonkirjoja sekä pitäjäkarttaa. Päälähde on kuitenkin tiedot, joita kivennapalaiset itse omista kylistään ovat antaneet. Joutselän tiedot on jaettu kahdeksaksi kyläksi: Lintula, Lavola, Jalkala, Jäppinen, Tammiselkä, Mustapohja, Rasala ja varsinainen Joutselkä, jonka tiedot ovat pääosin Viki Hoppanian, Kaapro Karjalaisen, Mikko Hännikäsen ja Oskar Tannerin antamia. Kirja ilmestyi vuonna 1952 Kivennavan historiatoimikunnan kustantamana. Tekstiin olen lisätty linkkejä.

Kivennapa kylästä kylään kyläjaottelussa varsinaisessa Joutselässä oli talvisodan syttyessä 64 asuttua taloa.

Joutselkä

Tien koko ajan kohotessa saavumme Joutselän Yläpäähän. Vasemmalla puolellamme ovat V Pihlman (4) ja N Kivimäki sekä oikealla Mörölän mäellä, kylän korkeimmalla kohdalla, joka on 96 metriä merenpinnasta, J Skytän ja Virolaisen omistama autio talo (7), joka kuului ennen Dambouskille. Vasemmalla ovat Ahtiaisen (13), A Pelkosen (11), ja V Skytän (23) talot, oikealla J Hännisen (12), Reimanin, A Skytän (16), Joutselän työväenyhdistyksen (15), J Hoppanian (17), Teräväisten veljesten (19), Juho ja Anna Savolaisten (22) talot.

Vasemmalle jäi Tikanmäki, jota miltei ympyrään ryhmittyneet rakennukset reunustavat. Siellä asuu Hännisiä ja Savolaisia (35 ja 36).

Etuoikealla lepää laskeutuvien peltorinteiden juuressa Joutselänjärvi, jonka takana Järvenkangas ja kaunis Koivikkoniemi kuvastelevat järven pintaan. Kaempana samassa suunnassa häämöttää tännekin Kronstadtin saari. Etualalle tielle päin katsoessamme osuu silmiimme Parviaisten perikunnan huvila ja sinne johtava koivukuja. Etuvasemmalla puhkoo mutkaista uraansa Tammioja milloin vesiperäisessä suomaastossa, milloin niittyjen reunustamana lykäten vesiään Jäppisen tullin yläpuolella Rajajokeen. Metsäpeiton yllä siintävät näköpiiriimme Karvalan ja Tammiselän mäet.

Kylän keskustassa ovat oikealla P Nikkasen (37) ja molemmin puolin tietä Kytösen veljesten talot (38 ja 39) kauniine puutarhoineen sekä vasemmalla Joutselän osuuskauppa (40).

Alapäässä tien oikealla puolella on seppä Hämäläisen asunto ja paja. Järven puolella ovat A Hoppanian (43), E Hoppanian (50), J Lempisen ja J Hoppanian talot, joista viimeksimainitussa sijaitsee postiasema ja puhelinkeskus. Vasemmalla ovat Viljam Pitkosen omistama Otonhovi, M Veijalainen (59), K Bister, Kristiina Paavolainen, J Näveri, Juho Paavolainen (51), joka omistaa kolme tilaa, Mikko Kilkkinen ja Selma Kilkkinen (54). Seuraavina ovat lähellä toisiaan ryhmittyneet suojeluskunnan (57), nuorisoseuran (58) ja kansakoulun (60) rakennukset. Näiden jälkeen tuli J Steenarin (62) talo.

Olemme tällä vasemmalla tien sivustalla kiirehtineetkin aika kyytiä, niin että Mikko ja Paavonpoika Suokkaan (56) olemme kuin huomaamattamme sivuuttaneet , mitä ei kuitenkaan olisi pitänyt tehdä. Mikko Suokkaan tila on mallikunnossa. Mutta tämän miehen pääasiallisen elämäntyo suoritettiin henkisen viljelyn alalla: kansanedustajana ja sosiaalidemokraattisen puolueen piirisihteerinä. Työväenyhdistyksen kasvattina Suokas ahkeralla itseopiskelulla ja puhujanlahjojansa kehittämällä pääsi huomattaviin tuloksiin. Hän kuoli 1934 Joutselässä.

Vielä ovat oikealla puolella J Veijalaisen ja J Ahtiaisen talot (61). Varsinaisessa Joutselässä oli taloja kaikkiaan viitisenkymmentä.
Muut kylät Joutselän pääsivu Joutselän talot 1939