Pullinen

Kivennapa
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Suvun alkujuuret

Nimestä Pullinen on 1500-luvun puolimaista tietoja lähinnä Etelä-Savosta ja Karjalasta. 1900-luvulla Kannaksella Pullisia asui lähinnä Antreassa, Terijoella, Viipurissa ja Metsäpirtissä. Inkerissä heitä on asunut Lempaalassa, Valkeasaaressa, Venjoella, Kosemkinassa ja Tuuterissa.

Pullinen Kivennavalla

Syntyneitä Kivennavan kylissä

1700-luku: Haapala (9),

1800-luku: Haapala (125), Kekrola (1), Kuokkala (1), Terijoki (10),

1900-1914: Haapala (44), Ikola (1), Kuokkala (1), Terijoki (4),

Lähde: Syntyneet ja kastetut vanhasta Katihasta kerättynä. Nimen tulkinta ja asuinpaikan haku tekevät luvut epävarmoiksi, mutta antavat kuitenkin kuvan mihin kyliin suku on asettunut. Tarkemmat tiedot löydät alkuperäislähteistä.

1930-luvulla Pullisen taloja:

Lipola (1),

Pullinen nykyisin

Lähteitä sukunimitietoihin

  • Pirjo Mikkola, Sirkka Paikkala: Sukunimet
  • Sirkka Karskela: Kivennapa, väestö ja tilat isonvihan jälkeen
  • Karjala-tietokannan henkilöhaku
  • Veijo Saloheimo: Viipurinkarjalaiset kotona ja maailmalla 1541-1620
Kivennavan kylät Kivennavan suvut Kivennavan väestö