SULANDER

Kivennapa
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kertoja: Herra ja Rouva Sulander, Unto Pyykkö Aihe: Ahjärven kylän talojen ja paikkojen paikantaminen kartalta.

Hokkaskujan lavalla nuoret tanssivat piirileikkiä (00:00)

Sulander hra: Hän ei muista niitä yhtään.

Sulander rva: Mitä mun pittää tietää?

Unto Pyykkö: Joo se on justiin, että meijän täytys saaha tää kartta täydennettyy ain, että jos joku tietää, me saatas sitte ne kaik paikat talteen.

Sulander rva: Mitäs tietä sie nyt määt sitten?

Unto Pyykkö: Sie puhuit äsken tuola, et siel on jossaki keinu siel Hokkasen ...

Sulander rva: Nii Hokkaselt ([62]), se on näät ku menee Kajanderilta ([61]) etteenpäin. Toiset lähtöö tännepäin ja toinen lähtöö tuonnepäin se Hokkaskujan suu mis ol Hokkasen talo.

Unto Pyykkö: Vastapäätä. Onks siel joskus tanssilava ja semmosii?

Sulander rva: On siel lavaki joskus mut ei siel sit enää tanssittu. Tanssiitha ne väliin sielä. Siel ol se keinu. Niin on.

Unto Pyykkö: Nuoret käivät siel aina.

Sulander rva: Nuoret käivät sielä. En mie käynyt sielä.

Unto Pyykkö: Aina pyhän seutuvis.

Sulander rva: Ja kortilla. Ondurskan Ottoki kortil sielä.

Unto Pyykkö: Oliko siel piirileikkii ja semmosii pittiitkö?

Sulander rva: Pittiit.

Unto Pyykkö: Joo sielä päin.

Sulander rva: Ontruskan Marttaki puhu ku hän meni nii kovast Seppäsen Iivarin kans piirileikkii, et kannotkii kaik. Oli siel piirileikkii oli. Mut ei myö aikana ennää ollu. Martta oli sit vähä vanhempi minnuu.

Unto Pyykkö: Olisit sie muistant niitä laului, mitä ne lauloit?

Sulander rva: En minä niitä muista kun minä olin pieni kun ne käivät.

Sulander hra: Yleensä niitä vanhoja piirileikkilauluja.

Sulander rva: Oli niitä kaikkia lauluja, mitä laulettiin siel.

Unto Pyykkö: Olit sie sitä aikaa kun auton kans ajjoit Porthanin sahalt?

Sulander rva: Kyllä kyllä. Sallisen Topi ajo Porthanin autoo.

Sulander hra: Ja siitähän se alko.

Sulander rva: Topi ajo Porthanin autol lankkui sieltä.

Sulander hra: Asemalle.

Unto Pyykkö: Olikos se tuota tuola Ahahovis ([35]), kato sielä oli ennen Rouhuaisii. Muistat sie ketä siel ...

Sulander rva: Siel asu Vilkon Olga ja Antti. Ne oliit näät töissä sielä. Ne asuit siinä alarakennukses. Jos muistat, Antti ja Olga. Olga elää nytkii vielä kirkol jossain.

Sulander hra: Ja sen Olgan tytär on tossa Kymäläisen Arvon muijana, pirssikuskin. Kolmantena muijana. Kolmannen kerran naimisissa. Kaks kertaa ...

Sulander rva: Mitäs sie viel haluat tietää?

Unto Pyykkö: Täss asu Suutarin Anni ([44]). Anni asu tuossa. Tällä välillä ei ollutkaa sitte mittään siinä.

Sulander rva: Ei olt. Siin ol semmoset kujaset läksiit sit sinne Ondruskan mäel nääs. Ei olt siin mittään. Sit oli ensim ...

Sulander hra: Siin oli Liflanderin peltoja.

Sulander rva: Niin ja tonne kujal läksiit menemään sinne, mis Räikköset Mikko ([34]) asu ja sinnepäin.

Sulander hra: Sanovat, että täältä halla aina tuli täältä suosta ja tuppas viljan viemään.

Sulander rva: Siin oli se suursuo.

Sulander hra: Justiin täällä.

Unto Pyykkö: Kuijärven suo.

Sulander rva: Kuijärvi ja Moittila, Saarijärvi ja Ukonlammi, Tahoslammi, Valkialammi ja mitä niitä oli.

Unto Pyykkö: Tuol kirjonkylään kun ...

Sulander rva: Mustalammi tosiaan, onks se merkitty?

Unto Pyykkö: Joo kyllä tääl on.

Sulander hra: Juu ja sitten tästä kävi, niin ku tähän on merkittyki, oikopolku tänne Ondruskan tai siis tänne Ondruskan Otolle (43) päin. Niin tuli polku täältä Liflanderilta ([46]).

Sulander rva: Tuliko sitte se Palokuurin talo ([41]) siihe, oliks siihen merkitty. Semmone asu ku Palokuurin Saska.

Unto Pyykkö: Niin missäs kohtaa?

Sulander rva: Se oli siinä, se meni siitä missä asu se Kirjavais Viljamin äiti ([40]). Siitä etteenpäin sit seuraavaan. Siitä Ondruskan Oton ([43]) mökki oli siin. Tiet sie Oton mökin?

Sulander hra: On on. Se oli palanu.

Sulander rva: Ai on siinä. Hyvä on, no no se on siinä sitte ihan oikein.

Sulander hra: Se on siinä Kirjavaisen ([40]) mökin ja sitte tän Armaksen Ondruskan ([42]) välissä. Ihan oikein ne on kohallaan siinä.

Unto Pyykkö: Tähän on merkitty jotain tuonne.

Sulander rva: Mikä siinä menee?

Sulander hra: Viipurin tielle.

Unto Pyykkö: Suojeluskunnan ampumarata. Siel on sit semmone polku sieltä ohi.

Sulander rva: Sitä mä en tiiä.

Sulander hra: Kyllä täällä mettässä polku oli. Ja sitte tämä tuli taas tänne kirkolle päin. Sanotaan niin siihen, missä oli sen mustalaisen mökki ja sitte se Jangerin Antin ...

Sulander rva: Ai niin se, se oliki kirkonkyläs taas jo.

Sulander hra: Se tuli tänne näin kirkolle oikopolku ja tästähän nämä kävellen kulkivat sit kirkkoon.

Sulander rva: Suoraan kirkol.

Unto Pyykkö: Siitäkö työ menitte kirkol?

Sulander rva: Siit mäntii.

Unto Pyykkö: Täält Ondruskan ([43]) ...

Sulander rva: Ondruskan niin ja sielt niin. Ja sitte talvel ne ajjoit meijän suon lävitse.

Sulander hra: Tässähän oli hyvä talvitie.

Unto Pyykkö: Ajoiko siel sit hevos kans, muistatko sie sitä aikaa?

Sulander rva: Ajjoit hevons kans.

Sulander hra: Ajettiin.

Valtio myi halvalla tyhjiksi jääneitä entisiä venäläisten huviloita. (05:04)

Unto Pyykkö: Ne ajoivat sinne kirkolle vissii sinne ...

Sulander rva: Suoraa männiit meijän pellon ja ...

Sulander hra: Ei kun ne tulliit siitä, justii siitä. Ronkonenhan se oli se joka oli meirän naapurina siinä, mistä lähti tie sinne Jangerin Antille.

Sulander rva: Tiet sie mis Ronkonen on siel?

Sulander hra: Ronkonen oli Pohjalaista vastapäätä siis siinä kirkolla missä minä asuin ja Kaivolainen oli siinä meidän naapuri. Kaivolaa vastapäätä oli Torkkeli.

Unto Pyykkö: Kyllä mie Kaivolaisen jaksan muistaa.

Sulander rva: Ei ne kesällä ajanu, mutta talvella ne teki tien. Ne ajo meijän suon lävitse ja meijän pellon läpi ja siitä suoraa.

Unto Pyykkö: Veivätkö ne sinne Kopperin sahal vai Raivolaanko ne ajjoit?

Sulander rva: En minä tiiä mihin ne miehet vei. Kuka vei omat pesensä. Ei ne mihinkää sinne vieneet, autolla ne vei kuule sinne Raivolaan.

Sulander hra: Autolla täältä ajoivat sitte lankkua.

Sulander rva: Mutta ne vei mihin kukakii vei puita. Kuka osti tai johonkii ne vei.

Unto Pyykkö: Sielhä oli se saha. Kopperil ol saha kirkol. Voi olla että ne suoraa möivät ja veivät sinne.

Sulander rva: Ne vei sinnekii, en muista sitä kuule.

Sulander hra: Kopperilla oli hyvä saha.

Sulander rva: Sitä en muista.

Unto Pyykkö: Rippikouluu ko sie käit ni olitteko työ sielä kortteerii kirkol vai?

Sulander rva: Ei, koton.

Sulander hra: Tästä kulki ihan hyvin.

Sulander rva: Joka päivä käveltiin.

Sulander hra: Joka päivä tästä kulki. Ei siitä ollu ku ...

Unto Pyykkö: Kukas sillo oli pappina siihe aikaan?

Sulander rva: Siihe aikaan oli tuota Pirkka ja Honkamo ja sitte oli se Tihverä.

Unto Pyykkö: Maunoki vissii oli, mutta Mauno ...

Sulander rva: Ei Mauno meitä opettanu. ... Honkamo meil oli ja Pirkka. Mä muistan, Tihverä laulatti meitä.

Sulander hra: Sitte sen Honkamon jälkeen tuli sitte tää Appelgren.

Sulander rva: Niin tuli.

Sulander hra: Ja sitte Huhtinen.

Sulander rva: Sitte tuli Huhtinen.

Sulander hra: Sehän meirät vihki.

Sulander rva: Olihan siinä Pirkkaki välillä. Sellane Pirkka nimine mies. Sehän on kai tossa Kivennavan ...

Unto Pyykkö: Sehän kai piti vissii, mitä yleensä sannoit, ni se Tihverä aika koval.

Sulander rva: Sen Tihverän, eiks sen tyttö ollu tuolla kunnalliskovis.

Unto Pyykkö: Tuota sielä rippikoulus aina ...

Sulander rva: Piti piti sehän oli kova, haukkuki jos ei lukkee osant.

Sulander hra: Mikä virsi se oli, joka täyty varmaan oppia?

Sulander rva: "Oi ihminen mielees se paina tää maallinen ..." "Ilman ette rippikoulusta pääse."

Unto Pyykkö: Että se laulu oli vaadittu.

Sulander hra: Se oli vaatimus, että se meni joo.

Sulander rva: Sitä laulettiin kauvan, mutta opittiinha se.

Sulander hra: Toi kävi yhtä aikaa rippikoulun Suven Einari ja sitte hänen veljensä Eero Liflander.

Unto Pyykkö: Oliks ne muuten tytöt ja pojat eri aikana?

Sulander rva: Eri aikana. Me käytiin kevvääl ja pojat syksyl.

Unto Pyykkö: Ripilläki oli eri aikaan?

Sulander rva: Eri aikana.

Sulander hra: Se oli niin suuri pitäjä. Kun taas missä minä olen ollu, ni sielä oli yhtä aikaa. Kun se on pikkunen pitäjä, tommone parituhatta asukasta.

Sulander rva: Ondruskan Sylvi oli minun aikanain ja sitte Pyykön Martta ja sitten oli tuota Monno Aili ja sit oli Konkarin Sylvi. Kaik yht aikaa rippikoulus. Nyt mä muistan mitä huvilaa toi puhhuu. Sielä oli jossain se huvila. Se oli siinä, mis Holttisen ([45]) tuo Esteri. Kuule siel asu semmone, mikä pihkattu se nyt olikaa.

Unto Pyykkö: Toss on Väinö.

Sulander rva: Ester ja Väinö ([45]), se oli täälä jossain. Siel oli vanha, mut se oli purettu jo vissii. Siel on ollu semmone huvila. Nyt se tuli mieleeni.

Sulander hra: Alahoville ([35]) päin mennessä.

Sulander rva: Nii nii, siel oli.

Unto Pyykkö: Mihin aikaan, sie et muista ennää ku ne venäläiset herrat siel huviloillaan olliit?

Sulander rva: En en.

Unto Pyykkö: Sie olit syntynt ...

Sulander rva: Mie oon -17.

Unto Pyykkö: Joo niin se oli just, et ne oliit sitte ...

Sulander rva: Meijän äiti puhu ain niitä herroi, mut en mie.

Unto Pyykkö: Hänen aikanaan ne varmaan ...

Sulandeer hra: Sillo ne on ollu.

Sulander rva: Silhä oli Moittilassa metsässäki yks huvila. Oli jalka viel kun me käytiin marjas. Jalusta oli viel. Niitä huviloi oli paljo.

Sulander hra: Sitte tuolaha oli Terijoella paljon autioita huviloita. Rajamiehet osti niitä sieltä. Valtio myi 1000 markkaa kappale. Se tarkottais ni ku nykyine kymppi.

Sulander rva: ??? huvila oli kyllä yksin sielä jossain sielä ...

Sulander hra: Kun mentiin naimisiin ne ...

Sulander rva: Hiirejoel ja sielä oli yksi huvila semmone venäläinen.

Sulander hra: Semmoneha tarkotus mullaki oli. Mä olin jo everstin kanssa sopinu, että noin kun mä aliupseerikoulun oon käyny Joensuussa, se kestää puoli vuotta, ni mä pääsen sitte Terijoelle kulkemaan Mustanmäen ja rajajoen väliä sinne junapartioon.

Sulanderin pariskunta oli vihitty juuri ennen sodan syttymistä. (10:04)

Sulander rva: Linja-autooka ei sielt kulkenu siihe iakaan muuta kui se yks auto sieltä, mistä se kulki Viipuriin.

Unto Pyykkö: Lipolasta, isä ajo linjaa.

Sulander hra: Niin mutta sitte kulki se ...

Sulander rva: Sitte rupes kulkemaan Raivolaan.

Sulander hra: Kannaksen matka-auto, sehän kulki Raudun Sirkeesalmeen.

Unto Pyykkö: Jaa se meni vielä pitemmälle.

Sulander hra: Juu se meni Sirkiäsalmeen saakka.

Sulander rva: Sitte meni Raivolaan. Raivolaan meni yks auto.

Sulander hra: Se ei enää sitte. Sitte kävi sillälailla, että noin kun se viimesen reisun sielä ajo. Linja-auton minä muistan. Se oli Orre niminen mies joka sitä ajo. Seittemän aikaan se tuli siihen kirkolle tai pikkusta ennen seittemää. Minä satuin olemaan siinä ja minä tarinoittin sen pastori Huhtisen kanssa siinä ja uuuuu kuulu ja sitte tärahti ja puolet lensi siitä Raivolaan menevästä maantiestä pois. Se pastori sano, että ne tykillä ampuu, minä en tarkkaan tiedä. Minä tierän minä olen tykistössä palvellu. No nyt lähti taas. Sillon tuli jumaliste taas sieltä niin että humahti. Sillon mää painuin sinne kahvilaan Mörön kahvilaan sinne ylös. Mä sanoin sille kuljettajalle, että auto pois äkkiä tosta tienvarresta. "Onko se käsky vai määräys?" Minä sanoin, että pyyntö paremminkin. Älä aja Viipuriin ...

Sulander rva: Me oltiin Ilosen Erkin ([83]) kotona koko aika. Illalla vasta lähettiin kun sota alko aamulla. Siel myllyl siel. Me oltiin siel ja mie muistan kun tuli niitä pioneerei minkä piti se silta räjähyttää. Ne sano silleen: "Työ pääsettö karkuun mut mein täytyy jäähä ja meil ei oo mittään ruokaa." Ei mittää ollu. Sit illansuussa meit vietiin Korpiojal. Ensin mentiin Valkjärvel, sanottiin: "Tänne ei saa tulla, menkää Korpiojalle. Lipola pallaa jo kaik." Sielt käytiin ...

Unto Pyykkö: Junaan.

Sulander rva: Niin.

Sulander hra: Korpiojalta junnaan. Mut kun pääsivät junaan niin tulivat venäläiset hävittäjät ja rupes ampuun junnaa niin et väet alas junasta.

Sulander rva: Se oli vasta Kouvolasta etteenpäin ne venäläiset hävittäjät.

Sulander hra: Se on semmosta peliä se ...

Sulander rva: Kouvolassa saatiin hernekeittoa. Siinä oli hyvä ruoka.

Sulander hra: Sillon alkuun ni noin lokakuussa ei olisi polkupyörällä päässy ajamaan Kivannavan kirkolta Raivolaan sitä 18 kilometriä. Niin täynnä oli tie väkkee. Vanhoja miehiä meni ...

Sulander rva: Sen mie muistan, että Ilosen talo oli niin tyhjä, et sielt oli ikkunaverhot otettu, petivaatteet ja kaikki. Ne toi kaikki. Miul ei ollu repus ku mitä miul oli. Vihkivaatteet ja vihkikengät ku meijät oli vihitty just sillo pyhän.

Sulander hra: Hänen isänsä jäi kotio viimeseks ja paisto leivät ja jätti ne sinne pöyälle. Matilaisen Santra sitte jälkeenpäin puhu, että Nikon Jussi ku lähti ni kaks leipää oli.

Ahjärvi Ahjärven nauhat Ahjärven talot 1939 Ahjärven suvut Ahjärven väestö