UUNO HOLTTINEN

Kivennapa
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kertoja: Uuno Holttinen, Unto Pyykkö. Aihe: Ahjärven kylän historiaa, Ylijärven kylän seutu.

Porthanin saha työllisti monia kylän asukkaita. (00:00)

Unto Pyykkö: Oliks sillon se Porthaanin saha?

Uuno Holttinen: Oli, se tehtiin justiinsa kaks kolme vuotta. Sillon se tehtiin se saha. -24 ensimmäiset autot tuli. Oli semmone Foordi. Tuhannen kiloo sill oli kuorma. Ei siin olt näät apuvaihteistoo ollenkaa.

Unto Pyykkö: Sie et olt viel sillo tekemäs, mut oliks sul toisii veljii siel sahal töis vai?

Uuno Holttinen: Niin oli ne sitte ku saha oli, ni oli ne sitte töissä siel.

Unto Pyykkö: Siihe aikaan lehmät. Miss teiän lehmät käivät ku paimenes käytii?

Uuno Holttinen: ???metsäl. Piti olla paimenes siel.

Unto Pyykkö: Siel Pihlaispuolell?

Uuno Holttinen: Ei, me oltiin siel Härkäjoen varrell. Iltapäiväll oltiin täällä toisella puolella, ku puolella päivällä lypsiit.

Unto Pyykkö: Oliks siel muuta semmosta yritystä ku se sahahomma sielä?

Uuno Holttinen: Ei siinä ollu muuta semmosta yritystä, mutta sehän kokos sieltä suurmaltki puolelta väkee kävi sielä töissä, juu kyllä. Meijän kylän väki kävi vakuisee ihan siinä. Siellä oli konemestarina Saarelaisen Antti. Se oli siinä, meijän ([76]) lähellä assuit.

Unto Pyykkö: Se oli siinä myllyn vastapäätä oli se saha.

Uuno Holttinen: Siinä oli matkaa, maantie oli välissä ja sitten oli semmonen niemenkärki ja sitte oli saha siinä, mutta kumminki samalla puolella ku myllyki. Se teki semmosen kierroksen. Oliks se vuosi -29 vai -30 ku se lopetettiin jo sitte.

Unto Pyykkö: Sillon hevosiin kans ajoitko silloin rahtii siihe aikaan?

Uuno Holttinen: Kyllä, miekii kävin Raivolassa. Toisella hevosella ajoin isän kanssa. Isän kanssa käytiin Raivolassa kyllä. Hevosta pystyin ohjaamaan ja sen mukana kahdella hevosella joskus, mutta kouluhan alkoi sitte, ettei parantunu sitte enää.

Unto Pyykkö: Ahjärven kouluuko ([36]) sinä vai Riihisyrjän ([102])?

Uuno Holttinen: Ahjärven kouluu.

Unto Pyykkö: Se oli sillon jo. Joskushan ne aikasemmin vissii käivät Riihisyrjän kouluu.

Uuno Holttinen: Kyllä, ne käivät Riihisyrjäss, mutta se valmistu ... en tiiä koska se valmistu. Ei se vallan montaa ollu, ku miekii kouluun menin. Oliks se kaks tai kolme vuotta ollu aikasemmin.

Saarijärven takana oli tervaa polttanut tervaryssä Korvikoff. Jussi Hiiri, kutsuttiin myös Luumin Jussiksi.(2:55)

Unto Pyykkö: Siel oli semmone, Honkas Einar kerto siinä ronikassaan tervaryssä Kurvikoff, mutt se on vissiin ollu jo ennempää siel Saarijärven takana.

Uuno Holttinen: Niin siin on kyllä Saarijärven takana ollu tervanpoltoo. Siel oli vielä rakennuksii, kun käytiin Hotojall kalalla, ni sivutte mentii, se oli Saarijärven takana. Mie en tiedä kuka sen omisti.

Unto Pyykkö: Siin on Iivarin ([82]) paikal asunt jo ennempää Iivarin isä.

Uuno Holttinen: Pyykön Mikko. Mikko oli Iivarin isä. Iivari, en vuotta muista mikä vuosi oli ku Iivari naimisiin meni sitte Kajanderin Hiljan kans.

Unto Pyykkö: Olikos tuo Hiiren Jussi ([90]) ollu pitempään ku Luumin Jussiks sanottiin. Oliks se paikka Luumi?

Uuno Holttinen: Luumiks sitä kutsuttiin. Luumin Jussiks sitä kutsuit muutenki, mutt Hiirihän sen sukunimi oli.

Unto Pyykkö: Se on vissiin sen paikan nimi olt.

Uuno Holttinen: Mien en tiedä mistä se on se Luumi tullu, sitä en tiedä. Luumin Jussiks sitä kutsuttiin.

Unto Pyykkö: No ei sieltä niin paljo kalastaneet et sielt olisit vieneet johonki kalaa Ahjärveltä?

Uuno Holttinen: Ei, Ahjärvihän oli pikkunen järvi ottoa oli kevät ja syksyl saivat sitte. Ne muuttiit Kuijärvestä Moittilaan ja sitte syksyllä tuli Moittilasta Kuijärveen.

Unto Pyykkö: Huviala-asutusta siihe aikaan ei enää ollu niitä venäläisii vissii ku siekii olit. Ne oli vaan niitä vanhoi huviloita siellä.

Uuno Holttinen: Vanhoi huviloita oli justii.

Unto Pyykkö: Ne oli sit suomalaisten asuttamii.

Uuno Holttinen: Se oli Ignatjeff ([100]), minkä Hiiren Mikko ([64]) piti sit sitä tilaa niin ku hoiti.

Hokkaskujan tanssilava oli avolava. Neljän seipään varaan rakennettu juhannuskokko oli jopa 10 metriä korkea.(05:16)

Unto Pyykkö: Oliks siun aikanas siin Hokkaskujan suus se tanssilava?

Uuno Holttinen: Oli, sillo oli keinu ja siin oli lava sitte. Juhannuksena siel oli tosissaan paljo väkkee. Siel oli niin paljo väkkee, että palokunnalla oli hyvin vähä väkkee siihe nähe ku se lava oli ja tanssia pittiit. Eikä siellä pääsylippua ollut. Sit kolehtii kantoit vaan, et saivat soittajat palkat, ei siel muita menoja ollut.

Unto Pyykkö: Niin se ol semmonen avolava, niin ettei ollu katostakaa vai?

Uuno Holttinen: Ei ollu katosta. Kolmella kantilla oli istuimet vaan. Siellähän sitte oli koko aina. Kakski kokkoo, iso kokko ja sitte pikku kokko.

Unto Pyykkö: Se oli sillo -20 luvulla.

Uuno Holttinen: Me mentiin -23 ja sillo se oli jo siel. Sahalta saatiin ripoja ku tehtiin se kokko ain. Hokkasen metsästä käytiin ottamas, sitten saatiin lupa, että neljä riukuu saatiin sääriin sitte ja pystytettiin ne. Hokkasen isot metsäpinta-alat oli, ni ei ne neljä riukuu mitään meinant. Sielhä oli semmosii 10 metrii vissiin korkeita semmone kokko. Se kesti ku ylläältä sytytti ni aika kauan polttaa, ku se alaspäin valu.

Unto Pyykkö: Oliks siihe aikaan vielä kauppa siel Henttisel?

Uuno Holttinen: Vuosi -23 sillo ne perustiit kaupan sinne lähelle missä se myllyki oli. Niin kauan se kauppa oli siellä ku sahaki toimi.

Unto Pyykkö: Eiks siin Henttisilkii ollu kauppa joskus ollu?

Uuno Holttinen: Sit ne toivat tähän, siitä mistä Henttisille ([68]) lähti, sanotaan että kujaset oli. Siinä oli sitte talo mihin ne muuttiit sieltä.

Unto Pyykkö: Kuka sitä kauppaa piti?

Uuno Holttinen: Eetiks sitä kutsuit, Henttisen poikii, Oivan setä.

Unto Pyykkö: Se ol toisaan niitä Henttisii. Ne vissiin toivat tavarat sillon vielä hevosiin kans Raivolasta?

Uuno Holttinen: Juu Raivolasta. Kyllä miekii kävin Johanneksen kanssa, Henttisen Oivan isän kanssa Raivolassa ostamas. Junalla tuli Viipurist. Sitte ei kaikki tavarat olleetkaa siellä ja mie läksin sitte tulemaan pois. Johannes jäi yöksi Raivolaan.

Unto Pyykkö: Uottelemaan?

Uuno Holttinen: Ni varttumaan tavaraa. Mie tulin sit hevosen kans pois. Matkaa oli 25 kilometrii.

Unto Pyykkö: Siihe aikaan tietysti autoikii jo kulki, mutta noi tommoset tavarakuljetukset ol hevose kans.

Uuno Holttinen: Kyllä se huonoo oli se auton kulku siihe aikaan. Se oli ennen -30:tä -25:n vaiheilla. -20:n ja -30:n välissä.

Unto Pyykkö: Semmosta tavaran kuljetusta ei ollu.

Uuno Holttinen: Kyllä ei ollu, ei ollu.

Eeti Henttinen, kauppias, joka piti kauppaa ensin Porthanin sahan luona (08:32)

Unto Pyykkö: Oliko siellä puimakuneita ja yleensä maatalouspuoli ni ...

Uuno Holttinen: Henttisell oli puimakone, polttomoottori. He käivät meilläki puimas. Eihä sillo ollu riihiä semmosia, että katoksen alla. Sitte siinä ajettiin kasalle ja siinä puitii sitte.

Unto Pyykkö: Riusoilla se sitte tapahtu.

Uuno Holttinen: Ruis tapahtu riusoilla riihessä, mutta kaurat ja semmoset puitiin siinä.

Unto Pyykkö: Hää kiersi talosta talloon.

Uuno Holttinen: Kyllä.

Unto Pyykkö: Kyllä se meijäki puolel, loppuaikan muistan, kiersi.

Uuno Holttinen: Esa niminen puimakone oli.

Unto Pyykkö: Jaa-a.

Uuno Holttinen paimensi naapurinkin lehmiä koulupoikana (09:34)

Uuno Holttinen: Vilkin Matin ([80]) emäntä on justiin se Hiiren Mikon tytär, Helvi Hiiri. Sitte oli se Hiiri taas, mikä meijän ... missä kohtaa se nyt on Henttisen paikka ...

Unto Pyykkö: Kajanteri ([61]) mennöö tuonne. Siinä lukeekin Hiiri ([78]) ja tossa on Kopra ([75]) ja Henttiset ([77]) on tos välil.

Uuno Holttinen: Me ([76]) oltiin täällä mäel, Kopran Viljamin ([75]) naapuris. Henttiset ([77]) oli tuossa, me oltiin tällä mäel. Meitä oli kaks tässä. Ei meillä ollu asuinrakennusten kuin 30-40 metriä väliä vaan. ... Emäntä oli isäni sisar ja sillä viisii. Ne muuttiit Polvisellälle sitte ja me ostettiin se sitte. ... Se lähtee liikkeelle, ei siinä parantunut se paimenen reisu aina.

Unto Pyykkö: Ja marjastamas käyä.

Uuno Holttinen: Marjastamas nii. Mutt se oli se paimenen näät. Miekii otin sitte ku piti omien lehmien kans, ni mie otin naapurien lehmii. Siinä tienasin sitten tuota, noin että ku koululaiset, ni miul oli rahaa ostaa vehkeitä.

Unto Pyykkö: Sillä viisii tienas omaa rahaa.

Uuno Holttinen: Ni kyllä.

Unto Pyykkö: Sitä ei paljo muuta mahollisuutta ollu.

Uuno Holttinen: Ei ollu mitään muuta mahollisuutta, ku Henttisellä oli yksi palvelija, ni se sano mulle, että tienaat paremmin kuin hän. Olipa semmosiiki vuosii, et mie sain yli 700 markkaa kolmessa kuukauess. Palvelija sai 150-200 markkaa kuukaudessa.

Unto Pyykkö: Siinä paimenes ja marjanpoimimises?

Uuno Holttinen: Marjan poimises piti olla koppa mukana. Marjaa poimittiin sitte jos oli aikaa.

Uuno Holttinen meni Jussi Laakkoselle töihin (11:32)

Unto Pyykkö: Oliks siel teijän puolell morskiloi kuten sanoot korvasienii?

Uuno Holttinen: No vähäsen, hyvin vähän.

Unto Pyykkö: Käitkö sie sit metsätöis tai jossakii ...

Uuno Holttinen: Mie menin ku kansakoulust pääsin näät ni miilulle. Laakkonen poltti siel sahalla, ni mie menin miilulle töihin.

Unto Pyykkö: Ai sie oli sielä Porthaanin sahalla.

Uuno Holttinen: Ni Porthaanin sahalla. Mie menin miilulle töihin ja sitte mie olin muissa hommissaki. Mutta sitte mie taas aloin -34 ko se oli ku mie alon taas sitten. Kirkolla ja Raivolas oli miilut.

Unto Pyykkö: Sie erikoistuit sitte siihe hommaan.

Uuno Holttinen: Kyllä mie olin kyllä, että aikapaljon olin. Jussi Laakkosel miehä hoitelin yhtenä vuonna tilitykset ja kaikki.

Unto Pyykkö: Teit kirjanpitohommat.

Uuno Holttinen: Niin. Eihän miul ollu ku vähä yli 20 ikää vaan, mut miun piti. Se tuli maksamaan sitte ni tilit oli selvät. Siellä kirkolla oli 12 miilunpohjaa mitä piti valvoo sitte.

Unto Pyykkö: Kopperin sahalla?

Uuno Holttinen: Kopperin sahalla juu, valvoo sitte ettätuota. En mie yövahtina en ollu, mutta muut oli kyllä. Se Laakkonen oli kauhee ryyppymies, mutta mie pääsin hyviin välilöihin. Se kerran me oltiin Raivolassa saunassa, ni se otti minuu kiinni ja sano, että sä oot minulle kallis aarre sano, että hän luottaa suhun. Kai se vissiin kunnossa oli sitten.

Unto Pyykkö: Asiat on hoidettu joo. Niin siitä miilusta valmistu sitä hiiltä.

Uuno Holttinen: Juu hiiltä.

Unto Pyykkö: Semmosta polttohiiltä.

Uuno Holttinen: Niin se meni Vuoksenniskan rautatehtaal. Rauvolaan lastasiit sitte, että 500 hehtoo meni rautatievaunuun tuota aina kun sen lähettiit menemään.

Unto Pyykkö: Autollaks ne veivät?

Uuno Holttinen: Autolla veivät. Kopperin autot veivät ne sitte, ne mitä sahalla oli ajos.

Unto Pyykkö: Mites sillo siell Ahjärvell ku tekkiit miiluu ne ja vissii johonkii ...

Uuno Holttinen: Samal vissii Vuoksenniskan rautatehtaal sinne ne ...

Ahjärvi Ahjärven nauhat Ahjärven talot 1939 Ahjärven suvut Ahjärven väestö