Paavo Kiuru Lavolasta

Kivennapa
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Paavo Kiuru kuljetti lukijaa Kivennavan kylissä Kivennapa kirjassaan. Kyläkuvauksien laatimisessa on käytetty vuosien 1778 ja 1809 henkikirjoja sekä vuoden 1939 kirkonkirjoja sekä pitäjäkarttaa. Päälähde on kuitenkin tiedot, joita kivennapalaiset itse omista kylistään ovat antaneet. Lavolan tiedot ovat pääosin Viki Hoppanian ja Mikko Hännikäisen antamia. Kirja ilmestyi vuonna 1952 Kivennavan historiatoimikunnan kustantamana. Tekstiin olen lisätty linkkejä.

Lavolassa oli talvisodan syttyessä 8 asuttua taloa.

Lavola

Vetäydymme Pietarin tielle ja kuljemme Lintulan peltojen reunaan, vuosisadan vaihteessa kauppias Antti Paavolaisen, nykyisin Virolaisen kaupalle, josta erkanevaa Terijoen tietä kuljemme Lavolaan. Kilometrin verran kuljettuamme tulemme tähän kahdeksan taloa käsittävään pieneen kylään, jonka korkeita rinteitä tie väistää metsän reunaan. Lavolassa on vasemmalla puolen tietä J Hännikäisen perilliset (2) ja E Henttinen (5), oikealla Viholainen, Juho Niiranen (3) ja Esa Henttinen ym. Tie jatkuu tasaisena lehti- ja sekametsää pitkin, jonka oikealla puolella olevan korkean metsämaaston takana Ikola- ja Pitkäjärvet laskevat vetensä Yläjokea pitkin Kauhjärveen ja jonka vasemmalla puolella Likasuon ja Mutasuon takana on Joutselän järvi. Olemme Kivennavan varsinaisella järvialueella, joka ei ole tietenkään jäänyt huvila-asukkailta huomaamatta. Niinpä Pitkäjärven rannalle männikkökankaalle ja hiekkarantojen läheisyyteen oli noussut valtava keuhkotautiparantola, Sanatorium Pitkäjärvi ja Kauhjärven rannalle suuri sotilassairaala. Arkkitehti Dahlbergillä oli Jalkalan järven rannalla yhdeksän huvilaa ennen vuotta 1918, venäläisellä lääkärillä Cakinolla kolme huvilaa sekä saksalaisella insinöörillä Weltillä yksi huvila. Terijoen tien varressa oikealla, Rajapässinsuon ja Metsolansuon välisellä sekametsäisellä ylängöllä levittäytyi Metsolan huvila-alue suorine katuineen, puutarhoineen ja tekolammikoineen.


Raili Mäkelä Lavolasta

Rajan pinnassa kirjassa on Raili Mäkelän kuvaus Lavolan kylästä ja se taloista. Alla siitä katkelma.

Lavola

Kilometri tienhaaran jälkeen alkoi asutus. Vasemmalla puolella lähempänä tietä oli Matti Hännikäisen Lavolanmäki-niminen maanviljelystila (2) ja kauempana tiestä 1930-luvulla Lavolaan muuttaneen Väinö Suokkaan Rauhala-niminen maanviljelystila (1).

Tien oikealla puolella, lähes metsän sylissä, ensimmäisessä talossa asui Ida Niiranen poikiensa kanssa (3). Ida Niiranen oli tunnettu taitavana talousihmisenä. Häneltä sujuivat keittäminen ja juhlapitojen laitto. Lähellä Niirasen mökkiä, tien oikealla puolella, asuivat Valjärveltä Lavolaan muuttanut Antti Kymäläinen perheineen (4). Liekö Antti sukua 1830-luvulla Kivennavan kirkon sakariston vinot portaat korjanneelle Antti Kymäläiselle?

Lavolan kylä asukkaista suurin osa oli Henttisiä ja läheistä sukua toisilleen. Tien vasemmalla puolella Kymäläisten jälkeen oli Esa, Joosepin poika, Henttisen Henttola niminen tila (5). Esan perhe tunnettiin myös Ylä-Henttisenä.

Vähän matkan päässä asui Esan serkun Esan perhe ja Esan kuoleman jälkeen leski Helena lapsineen (6). Esa tunnettiin kylässä myös Pien Esana. Esan talosta pienen matkan päässä oli Juho, Mikon poika perheineen ja Anna Henttisen pieni tila (7). Tien vastakkaisella puolella oli Hännikäisen haka, josta lähti tie Joutselkään sekä Kujaset: Hakalankuja ja Alakujaset.

Vähän matkaa edelleen Terijoen tietä kuljettaessa kohti Lähteenmäen notkoa haarautuu oikealle tie, jota sanottiin Morosovan tieksi. Sen varrella oli Henttisten riihi ja talo, Jossa Juho, Matin poika ja Alma Henttinen perheineen asui (8). Juho Henttinen tunnettiin Lavolassa Saha-Jussina.

Linkit

Lavola


Muut kylät Lavolan pääsivu Lavolan talot 1939 Joutselkä